Школа актива ВГУЭС 2020

photo-0-

photo-1-

photo-2-

photo-3-

photo-4-

photo-5-

photo-6-

photo-7-